Tennisstadion Stockholm: 08-54 52 52 54

Parkering

Viktig information

Från och med måndagen den 25/10 fram till och med årsskiftet pågår ett bergvärmeprojekt på Tennisstadion.
Delar av parkeringen på Tennisstadion kommer att vara avstängd i perioder fram tills dess.

Då parkeringen inte är Tennisstadions utan en gemensam områdesparkering så kan det inte garanteras parkering. Kom i god tid!